Phòng Hành chính Quản trị

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Nền tảng cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Bệnh viện.

 

 

 

 

 

Tiền thân của Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An hôm nay là sự sát nhập của Bệnh xá Thái Hòa và Bệnh xá Nông trường, 2 đơn vị y tế thành lập từ năm 1956. Năm 1959 được mang tên Bệnh viện hữu nghị Phủ Quỳ, quy mô 50 giường bệnh. Chưa có phòng hành chính. Đảm nhiệm hậu cần cho Bệnh viện lúc đó là các Y tá kiêm nhiệm vụ Y công. Huyện quản lý về mặt tổ chức hành chính. Đến năm 1966 Bệnh viện có Bộ phận Tổ chức- Hành chính-Tài vụ. Và đến năm 1975 cùng với Phòng Y vụ, Phòng Tài vụ, bộ phận HC-QT được ghép chung với bộ phận Tổ chức gọi chung là Phòng Tổ chức- Hành chính quản trị. .

Tháng 9/2008 đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của Bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An được thành lập theo Quyết định 4014 ngày 16/9/2008 của UBND tỉnh.

 

Tháng 4/2014 phòng Hành chính quản trị chính thức được thành lập sau khi tách ra từ phòng Tổ chức- Hành chính quản trị. Về quản lý nhà nước, là 1 trong 6 phòng chức năng của Bệnh viện. Về tổ chức là 1 tổ Đảng trong chi bộ TC- HC- VT- TCKT, thuộc Đảng bộ Bệnh viện với chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác quy hoạch xây dựng tổng thể, hành chính và quản trị. Thực hiện kế hoạch chiến lược, giúp Ban Giám đốc quản lý đất đai, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, các hoạt động hành chính văn thư, lưu trữ, lễ tân, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, PCCC, công tác in ấn, điều phối sử dụng phương tiện công tác, các hoạt động phục vụ và dịch vụ thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Cụ thể:

  1. Công tác văn thư lưu trữ:

Tổ chức thực hiện và quản lý các văn bản đi, văn bản đến . Hướng dẫn thể thức văn bản theo đúng quy định hiện hành. Kí sao y bản chính các giấy tờ hành chính trong phạm vi được uỷ nhiệm. Cấp giấy giới thiệu và giấy đi đường cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện theo sự ủy nhiệm của BGĐ. Quản lí con dấu và bộ tên dấu của lãnh đạo Bệnh viện. Tổ chức thực hiện lưu trữ các công văn, giấy tờ, tài liệu lưu trữ chung của Bệnh viện. Định kỳ thu thập tài liệu lưu trữ (TLLT), bảo quản, sắp xếp kho lưu trữ ngăn nắp, thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng TLLT. Sao lưu in ấn văn bản  và các ấn phẩm khác phục vụ công tác chỉ đạo, chuyên môn, tuyên truyền, và các hoạt động khác của Bệnh viện theo quy trình. Phối hợp với bộ phận truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức các sự kiện, hội nghị và học tập chung của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trang trí khánh tiết trong các ngày lễ, tết, hội nghị, hội thảo .

  1. Công tác an ninh trật tự:

Tư vấn cho BGĐ về việc ký kết hợp đồng bảo vệ giữa Bệnh viện với Công an thị xã, công an PCCC, công an địa phương nơi đứng chân. Giám sát việc thực hiện hợp đồng bảo vệ giữa Bệnh viện với các tổ chức An ninh, đảm bảo an toàn về người, tài sản của Bệnh viện. Lập kế hoạch, phương án cũng như triển khai thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự của Bệnh viện. Quản lý hoạt động dịch vụ liên quan đến công tác bảo vệ như: hợp đồng trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp.

 

  1. Công tác điều phối sử dụng phương tiện, quản lý cơ sở vật chất: Phục vụ việc vận chuyển cấp cứu, đưa cán bộ viên chức đi công tác, học tập, khi có yêu cầu được Ban Giám đốc phê duyệt. Định kỳ kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng kỹ thuật xe theo đúng quy định, lập kế hoạch, dự trù kinh phí sửa chữa xe. Thiết lập, quản lý sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và tình trạng về  các công trình nhà cửa, nhà làm việc, hệ thống điện, nước của Bệnh viện. Tổ chức nghiệm thu, theo dõi quyết toán công trình. Giúp Ban Giám đốc quản lý, tổ chức triển khai và thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng và phát triển Bệnh viện. Lập kế hoạch và thực hiện sửa chữa, chống xuống cấp cơ sở vật chất, nhà cửa, điện nước. Quản lý và đề xuất ý kiến sử dụng kinh phí và hợp đồng sửa chữa. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn sử dụng toàn bộ tài sản, vật tư thông dụng đã cấp phát cho các bộ phận hoặc các trang thiết bị tại khoa phòng, các công trình công cộng. Chú trọng đảm bảo Quy chế, Nội quy sử dụng, quản lý hệ thống phòng cháy chữa cháy.
  2. Công tác đảm bảo điện, nước và vệ sinh môi trường:

Đảm bảo cung cấp điện sinh hoạt, điện công tác, nước sạch, nước PCCC cho toàn Bệnh viện. Phổ biến hướng dẫn viên chức kiến thức về an toàn điện, an toàn cháy nổ cũng như tiết kiệm điện nước trong quá trình vận hành thiết bị điện. Định kỳ bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị điện trong cơ quan.

*

*   *

 

Cơ cấu Phòng Hành chính quản trị có 19 nhân lực, 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và 5 tổ bộ phận công tác gồm: Bộ phận Văn thư phục vụ lưu trữ, tổ Xe máy, tổ điện nước, tổ Bảo vệ, bộ phận PCCC và khánh tiết.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện cùng sự  phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các khoa phòng của Bệnh viện. Phòng HC-QT đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Nội quy Quy chế cơ quan mà hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình.

Cùng tiến trình xây dựng và phát triển của Bệnh viện, nhiều năm liền, các hoạt động Hành chính quản trị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, quản lý và tổ chức ghi nhận. Phòng Hành chính quản trị luôn là cơ sở tin cậy, làm nền tảng cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các khoa phòng, công tác các Đoàn thể của các tổ chức chính trị xã hội trong cơ quan ổn định, phát triển./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *