Phòng Vật tư Y tế

PHÒNG VẬT TƯ Y TẾ

  1. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế đực thành lập ngày 15/4/2014 theo Quyết định số 200/QĐ-BV ngày 15/4/2014 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

  1. Chức năng, nhiệm vụ :

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện.

  1. Cơ cấu, tổ chức:

Hiện tại phòng được biên chế 3 nhân lực, bước đầu cố gắng hoạt động theo chuyên trách. Trong đó có 01 KS kỹ thuật y sinh, 01 cao đẳng và 01 trung cấp thiết bị y tế.

Phó trưởng phòng: KSNguyễn Hoài Thanh.

  1. Hoạt động chuyên môn:

– Căn cứ kế hoạch chung của Bệnh viện, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

– Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

– Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

– Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế.

– Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

– Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư – thiết bị y tế trong Bệnh viện, trình giám đốc.

– Tổ chức cho các thành viên trong Bệnh viện hoặc các Bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

  1. Định hướng phát triển :

– Xây dựng phòng đạt chuẩn trình độ theo chuyên trách được phân công đúng yêu cầu của quy chế Bệnh viện về công tác  vật tư, TTB y tế phục vụ hoạt động của Bệnh viện;

– Đào tạo, tuyển dụng đảm bảo cơ cấu nhân lực phù hợp với chức năng nhiệm vụ;

– Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lí trang thiết bị y tế toàn Bệnh viện;

– Xây dựng lịch duy tu bảo dưỡng TTB toàn Bệnh viện đảm chất lượng, tuổi thọ hoạt động của trang thiết bị trong quá trình sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *