Phòng Kế hoạch Tổng hợp

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phòng Kế hoạch tổng hợp là một trong 6 phòng chức năng của bệnh viện, là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ: Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các khoa phòng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Cơ cấu tổ chức – nhân sự năm 2019:

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Kế hoạch tổng hợp: 10 viên chức, trong đó: 3 bác sỹ, 1 dược sỹ, 2 CN CNTT, 1 CN CTXH, 3 điều dưỡng

– Trưởng phòng: Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hồng

– Phó trưởng phòng: Bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thảo

Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động:

– Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.

– Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

– Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

– Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

– Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

– Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

– Đảm bảo thực hiện công tác về công nghệ thông tin của bệnh viện.

– Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác, sao lưu hồ sơ bệnh án theo quy định.

– Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.

– Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

– Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

– Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

Những thành tích đạt được:

– Năm 2010, 2012, 2013, 2014 Sở Y tế tặng giấy khen.

– Năm 2016 UBND tỉnh tặng bằng khen.

– Năm 2017 UBND tỉnh tặng bằng khen Tập thể lao động xuất sắc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *