Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

DEPARTMENT OF INFECTION CONTROL

Số điện thoại: 0368 223 949

  1. Giới thiệu khoa

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn ( KSNK ) là một bộ phận trong Hệ thống KSNK bệnh viện, bao gồm Hội đồng KSNK, Khoa KSNK và Mạng lưới KSNK. Khoa KSNK bao gồm 4 bộ phận :

  • Tổ Hành chính-giám sát;
  • Đơn vị Khử khuẩn-tiệt khuẩn tập trung;
  • Tổ Giao nhận đồ vải bệnh viện;
  • Tổ xử lý chất thải.

– Nhân sự :
+ Bác sỹ YHDP: 01
+ Kỹ sư môi trường: 01

+ Kỹ thuật viên : 01
+ Nữ hộ sinh: 01
+ Điều dưỡng Trung học: 01
+ Y sỹ trung học: 02
+ Sơ cấp và lao động phổ thông: 10
2. Nhiệm vụ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

– Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 16/2018 TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ y tế về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
–  Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc  phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
+ Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Xét nghiệm và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.
–  Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
– Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.
–  Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
– Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
– Tham gia cùng khoa xét nghiệm , Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
– Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
3.  Định hướng phát triển

– Cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng giám sát cho nhân viên chuyên trách công tác KSNK.

– Cập nhật và bổ sung tài liệu hướng dẫn công tác KSNK lưu hành nội bộ.

– Phát triển công tác giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, đảm bảo có đầy đủ dữ liệu và đồng bộ với hệ thống dữ liệu của Sở Y tế Nghệ An.

– Phối hợp thực hiện chương trình quản lý sử dụng kháng sinh làm giảm tình trạng đề kháng kháng sinh.

– Tăng cường giám sát sự tuân thủ các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện. Phản hồi kết quả giám sát và đề xuất biện pháp cải tiến kịp thời

– Bổ sung đủ trang thiết bị cho hoạt động giám sát và khử khuẩn tiệt khuẩn

 

Sau 12 năm hình thành và phát triển, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đã đạt được những thành tựu đáng kể đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đồng thời, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh trong các cơ sở y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *