Phòng Tài chính Kế toán

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TÂY BẮC NGHỆ AN

Địa chỉ: Xã Tây Hiếu – Thị xã Thái Hòa – Tỉnh Nghệ An

  1. Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán
  2. Điện thoại: 0968555215                  Email:phongtckt@gmail.com
  3. Địa điểm làm việc:Tầng 3 , Khu nhà 3 tầng
  4. Lãnh đạo hiện nay:  

– Trưởng phòng : Đinh Thị Lộc

– Phó phòng : Ngô Thị Hoàng Anh

  1. Cơ cấu tổ chức:

          * Chức năng:

Tham mưu đắc lực cho ban giám đốc  Bệnh viện trong việc tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP  và Nghị định số 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ góp phần quan trọng trong công tác đổi mới quản lý tài chính bệnh viện.

Tham mưu tổ chức bộ máy tài chính kế toán cho Ban Giám đốc Bệnh viện, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ quản lý tài chính trong cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước; Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước hài hòa với nhiệm vụ trọng tâm của nghành Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh trong giai đoạn 2016-2020;

Tham mưu bố trí các nguồn lực kinh tế đáp ứng công tác quản lý kinh tế tự chủ đảm bảo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho các Khoa, phòng.

Giao ban công tác phòng

          * Nhiệm vụ:

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa Khoa  khu vực Tây Bắc Nghệ An là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của Bệnh viện.

Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán đã lập dự toán ngân sách, và các nguồn thu tại bệnh viện , kế hoạch thu- chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng thực hiện và quản lý chặt chẽ nguồn thu-chi viện phí thu đúng, thu đủ theo các thông tư, quyết định của nhà nước , phối hợp với các phòng, các khoa, trung tâm DV xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế tài chính của Bệnh viện theo định mức kĩ thuật chuyên môn của nhà nước quy định và ban hành.

Tổ chức thực hiện công tác kế toán theo đúng qui định hiện hành, trong nhiều năm qua phòng tài chính kế toán đã thực hiện tốt các nghiệp vụ kế toán, lao động tiền lương, đảm bảo mọi hoạt động tài chính của Bệnh viện và chế độ chính sách cho CBCCVC.

Công tác báo cáo quyết toán, tổng kết, quản lý và kiểm kê tài sản, kiểm kê thu chi được thực hiện nghiêm túc định kỳ và đột xuất.

Công tác lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán được đặc biệt quan tâm.

6 . Tình hình nhân lực hiện nay

Số lượng cán bộ, viên chức: 16 người

Trong đó:

Bác sỹ CK II :   01 Đ/c – Giám đốc

Đại học:              12đ/c

Trung cấp:          03đ/c

  1. Các  bộ phận chịu sự quản lý tài chính:

Tổ viện phí; BHYT

Trung tâm dịch vụ tổng hợp .

  1. Hoạt động chuyên môn:

– Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

– Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa  bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

– Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện phù hợp với quy định của Pháp luật.

– Thực hiện chi trả các chế độ cho CBCCVC về lao động tiền lương, chế độ chính sách cho con người;

– Thực hiện phản ánh các chi phí về thuốc, vật tư, tài sản, chi phí hành chính phục vụ công tác khám chữa bệnh.

– Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, quản lý tài chính của bệnh viện.

– Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

  1. Thực hiện công tác chuyên môn tại Phòng Tài chính kế toán

– Thường xuyên giám sát quản lý tài chính của Bệnh viện theo các định mức kỹ thuật chuyên môn của nhà nước quy định và ban hành.

– Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

– Tổng hợp phân tích kết quả kinh tế y tế các hoạt động chuyên môn và hoạt động khác của Bệnh viện.

  1. Phương hướng (định hướng) phát triển:

*  Các phần mềm hiện phòng TCKT đang thực hiện:

– Phần mềm kế toán MISA: Quản lý trong công tác hạch toán kế toán một cách thống nhất trong phòng, về việc quản lý tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính kế toán.

– Phần mềm  Minh Lộ  – Hệ thống Thông tin Quản lý Bệnh viện:  Phần mềm MInh Lộc  là Hệ thống phần mềm toàn diện cho một bệnh viện, quản lý toàn bộ hoạt động thông suốt từ lúc tiếp nhận bệnh nhân vào viện cho đến khi ra viện. Phần mềm  Minh Lộ  được phân chia thành nhiều phân hệ nghiệp vụ và kết hợp các phân hệ này tạo thành luồng thông tin thống nhất ( nhất là sau khi được hoàn thiện và nâng cấp lên 6.0).

*  Hướng phát triển đào tạo nhân lực phòng TCKT:

– Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng hệ thống chính trị của đơn vị vững mạnh về mọi mặt theo nhu cầu phát triển của bệnh viện.

– Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

–  Trang bị cho cán bộ những kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc và xử lý công việc hiệu quả.

– Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm được đi đào tạo, bồi dưỡng và ý thức tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng.

*  Hướng phát triển, tư vấn giúp Ban giám đốc Bệnh viện triển khai:

– Tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh tế trong Bệnh viện.

– Thực hiện thu chi theo đúng chế độ, định mức tài chính, hợp lý có hiệu quả. Lioon ý thức  thực hiện các giải pháp tăng thu tiết kiệm chi, huy động, phát huy tối đa các nguồn lực để đưa Bệnh viện ngày càng phát triển.

– Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống định mức tiêu hao cho từng lĩnh vực,  và tìm giải pháp  thực hiện phương án tự chủ tài chính cho các khoa và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ cùng với việc công khai tài chính.

– Theo dõi  chặt chẽ việc cấp phát thuốc, vật tư tiêu hao, hoá chất xét nghiệm  đến từng khoa phòng, đơn vị sử dụng.

– Tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động: Đồng thời với việc khai thác nguồn thu, bệnh viện xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, như: xây dựng các tiêu chuẩn, định mức chi phí, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu… Khuyến khích các  khoa phòng  sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn kinh phí để tăng thu nhập cho cán bộ và trích lập các Quỹ, cải tạo cơ sở, mua sắm trang thiết bị.

– Cải tiến quy trình quản lý thu viện phí tiến tới phương châm: Thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tạo điều kiện thuận tiện cho người bệnh vào nhập viện cũng như khi ra viện.

11 – Bảng  phân công, công việc cụ thể tới từng thành viên trong phòng:

1- Đinh Thị Lộc – Trưởng phòng : Phụ trách chung , kiêm hạch toán  tổng hợp, báo cáo theo dõi nguồn tài chính .

2- Ngô Thị Hoàng Anh : Phó phòng – Chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực thu BHYT, VP , báo cáo thanh quyết toán với BHXH tham mưu  và chịu trách nhiệm trước giám đốc về công tác hoạt động thu BHYT. Và điều hành công việc của phòng khi trưởng phòng  đi vắng.

3- Tổ thu viện phí :  Phùng Thị Thúy Nga ,Bùi Thị Minh Hằng, Mai Lệ Huyền –  trong đó : Mai Lệ Huyền chịu trách nhiệm báo cáo chính về thu viện phí , người nghèo trước trưởng phòng .

4- Tổ BHYT : Ngô Hoàng Anh-Phó phòng chịu trách nhiệm chính về phần tổng hợp BHYT , phân công công việc cho từng thành viên trong tổ , Nguyễn Thị Thanh Mai, Mai Đình Vinh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Đinh Thị Thanh Tâm .- Chịu  trách nhiệm về sự phân công công việc của đồng chí phó phòng .

5- Phạm Thị Duyên : Phụ trách kho thuốc , VT, HC … theo dõi nhập xuất tồn và kế toán Ngân hàng kho bạc về lĩnh vực thuốc .

6- Tăng Xuân Huy : phụ trách nhà thuốc , kế toán ngân hàng KB về chi thưởng xuyên .

7- Trần Thị Thu Thảo – Kế toán theo dõi tiền lương , BHXH, tài sản và các khoản chế độ cho CBVC.

8- Nguyễn Thị Diệu Huyền – Phụ trách thu chi quỹ tiền mặt , theo dõi nhập xuất tồn của kho VPP, VR  mau hỏng và hỗ trợ thêm phần việc bên chỗ kho thuốc .

9 – Trần Quốc Hoàn : Phụ trách trung tâm DV tổng hợp , và bổ sung công việc khi có ý kiến của trưởng phó phòng .

10-Vương Thị Kim Liên : Thủ quỹ , thủ kho và chịu sự phân công của trưởng , phó khoa khi cần tăng cường đến các bộ phận .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *