Phòng Tổ chức Cán bộ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Phòng tổ chức cán bộ được chia tách ra từ ngày 16/4/2014, tính đến hiện tại đã hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được hơn 05 năm.

Nhân lực hiện có 05 viên chức: 01 BS.CKI, 03 Đại học, 01 trung cấp.

Trong đó:    – 01 Trưởng phòng

– 01 Phó trưởng phòng

– 03 chuyên viên

 

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:
 2. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
 3. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 4. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 5. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 6. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 7. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
 8. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 9. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

 

 1. TỔ CHỨC:
 2. Các bộ phận:
 3. Quản lý nhân lực:

– Lao động tiền lương – Quản lý hồ sơ nhân lực

– Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

– Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

 1. Đào tạo cán bộ:

– Quy hoạch cán bộ – Kế hoạch đào tạo

 1. Bảo vệ chính trị nội bộ.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *