KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, CÔNG AN – NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ QUAN TRỌNG HÀNG NĂM

Tại Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Thái Hoà tổ chức khám sức khỏe cho các công dân sẽ thực hiện nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân năm 2023. Đây là những công dân đã vượt qua vòng sơ tuyển trước đó ở các xã, phường.

Về phía bệnh viện, bên cạnh các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, đơn vị cũng cử đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn, trách nhiệm cao tham gia công tác khám tuyển. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo đảm tính công bằng, chính xác.


Theo kế hoạch, thời gian tới những công dân trong độ tuổi nhập ngũ này – có tiêu chuẩn cao về chính trị, văn hóa – đặc biệt là sức khỏe đạt chuẩn sẽ sẵn sàng lên đường cống hiến sức trẻ, phụng sự Tổ quốc.

Đối với bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An, đây chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng hằng năm, được đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả.
Phòng CTXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *